Запослени

Разредна настава 

I и II разред

Милена Богдановић је рођена 17.4.1961. године у Ужицу. Завршила је Педагошку академију у Ужицу. Ради као наставник разредне наставе у нашој школи од 1983.године.

III  и  IV разред

Милан Парезановић

Издвојено одељење Опаљеник

Биљана Николић, рођена 14. децембра 1979. године у Чачку. Основну школу завршила је у Приликама, а Гимназију у Ивањици. Дипломирала је на Учитељском факултету у Ужицу, као професор разредне наставе. У просвети ради од 2004. године. Радно искуство ОШ ,, Сретен Лазаревић" Прилике и ОШ ,, Мајор Илић " Кушићи. Тренутно ради у ОШ ,, Мајор Илић" у издвојеном одељењу Опаљеник.

 

 Предментна настава

Српски језик

Мирјана Јованчић je рођена  12. јула 1968. године у Београду. Завршила је ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, XIII београдску гимназију у Београду, дипломирала на Филозофском факултету у Никшићу и стекла звање професора српског језика и књижевности. У просвети ради од 1. септембра 2010.

Математика , Физика

Данијела Кувекаловић

Енглески језик

Ивана Кривокућа

Љубица Шекарић

Географија 

Наташа Зечевић  (дев. Ристивојевић), рођена 14.02.1987.у Ивањици. Звање дипломираног географа стекла на Географском факултету Универзитета у Београду, смер географија. Радно искуство: ОШ ''Мићо Матовић'' Катићи, ОШ'' Милинко Кушић'' Ивањица а од 2021.године запослена у ОШ ''Мајор Илић'' Кушићи и ОШ ''Сретен Лазаревић'' Прилике.

 

Руски језик

Ивана Поповић, рођена 1.5.1995. године у Ивањици. Завршила  Филолошки факултет Универзитета у Београду. Звање Мастер професор  руског језика и књижевности. Радила у Гимназији а тренутно ради у нашој школи и школи " Милан Вучићевић Зверац " . У просвети ради од 3.11.2020. године. 

Физичко васпитање

Бошко Калушевић, рођен 18. децембра 1968. године у Ивањици. Дипломирао на Факултету за физичку културу Универзитета у Новом Саду. Истовремено ради и у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици и у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици. Радио као инструктор пливања у школи пливања у Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви ''Анемија'' у Ивањици, као инструктор скијања на Голији и као тренер у Одбојкашком клубу ''Ива'' у Ивањици.

Техника и технологија, Информатика и рачунарство

Радица Радишић,рођена 28. октобра 1980. године у Ивањици. Основну школу завршила у Kушићима а Гимназију у Ивањици. Дипломирала на Техничком факултету у Чачку, одсек Техника и информатика, смер: професор техничког образовања. У просвети ради од 2003. године.

Музичка култура, Ликовна култура

Зорица Петровић 

Професор разредне наставе

Рођена 21. фебруара 1986. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршила у Ивањици. Учитељски факултет је завршила у Ужицу 3.марта 2010.године, након дипломирања одмах је почела да ради у ОШ,,Мајор Илић“ у Кушићима као наставник физичке културе, 2 месеца, након тога прелази у школу на Црвеној Гори, где је остала до краја те школске године. У јануару 2011. године почиње да ради у Церови, (у издвојеном одељењу ОШ,,Сретен Лазаревић“ у Приликама), неподељеној школи ,ту је до краја шолске год.Од фебруара 2012. почиње у ОШ,,Мајор Илић“ као наставник ликовне и музичке културе,затим 1.септембра 2013. почиње у издвојеном одељењу у Маскови, где је остала до краја школске године. 1.10.2015. почиње да ради у продуженом боравку у ОШ,,Сретен Лазаревић“ у Приликама. Првог септембра 2016.године почиње да ради као лични пратилац у ОШ,,Сретен Лазаревић“ до краја школске године. 1.септембра 2018. почиње да ради у ОШ,,Мајор Илић“ у Кушићима у комбинованом одељењу, две школске године. Школске 2020/2021. године до марта је радила као наставник географије, а од марта као наставник ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања и грађанског васпитања, те предмете предаје и ове школске године. Има 9 година радног стажа.

 Хемија

Јелена (Милован) Пантовић, дев. Стишовић, професор хемије, рођена у Ужицу 12. јануара 1990. године. Основну школу завршила у Катићима (2005), Гимназију (општи смер) у Ивањици (2009) и Хемијски факултет у Београду, где је стекла и звање мастер хемичар (2014). УОШ „Мићо Матовић“ ради од 2. до 13. фебруара 2015. као наставница техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, од 1. септембра 2015. наставница физике и од 21. децембра 2020. године наставница хемије и физике. Запослена је и у ОШ „Мајор Илић“ Кушићи (од 1. 9. 2019) и Техничкој школи у Ивањици (од 15. 1. 2018).

 

Историја

Жељко Рњаковић 

Верска настава

Милош Војиновић, рођен 26. јула 1987. године у Ивањици. Основну школу, ОШ ''Кирило Савић'', завршио у Ивањици, а Богословију ''Светог Јована Златоустог'' у Крагујевцу. Дипломирао на Православном богословском факултету Универзитета у Београду 2014. године. У ОШ ''Мајор Илић'' ради од 2018. године.

Лични пратилац

Зорица Остојић, рођена 26.2.1968. године. Основну школу завршила на Буковици, средњу у Ивањици. Од 2016. године ради као лични пратилац у нашој школи.

      Библиотека

Марина Ђурић , рођена 06. августа 1984. године, у Ивањици. Завршила Основну школу „ Милинко Кушић“ у Ивањици 1999. године и Гимназију у Ивањици 2003. године. Дипломирала на Учитељском факултету у Ужицу 2008. године. Радила у ОШ „Мајор Илић“ у издвојеном одељењу у Маскови, затим у ОШ „ Вучић Величковић“ у издвојеном одељењу на Црвеној Гори. Од 2015. године ради у две школе, у ОШ „ Мајор Илић“ у Кушићима и ОШ „ Милан Вучићевић – Зверац“ на Братљеву. Удата је, мајка је двоје деце.

 Управа школе

Милован Миловановић, директор школе

Јован Драгићевић, секретар школе

Андра Сокић, шеф рачуноводтсва

                                                                                          

                                                                                                 Стручна служба

Анђела Радовић је рођена 15. новембра 1996. године у Чачку. Основну и средњу школу завршила у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Београду дипломирала на Катедри за педагогију. Тренутно похађа мастер студије на Катедри за психологију матичног факултета. Радила у Друштву за церебралну и дечију парализу у Ивањици (2019 – 2021). Поседује звање Гешталт психотерапеута под супервизијом.У ОШ ,,Вучић Величковић“ запослена од октобра 2021. године.

                  Техничко особље

Драган Ранђић, домар

Горан Милић , домар

Милка Бабић, чистачица

Милица Зарић, куварица

                                                               

Погодака: 5039