Контакт

Кушићи, 32258 – општина Ивањица

Тел./ факс: 032/ 5678 - 206

ПИБ: 101064591

Текући рачун: 840431660– 98

e mail: osmajorilic@mts.rs

Погодака: 6114