ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА - 90 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ У КУШИЋИМА

Обележавање значајног јубилеја уприличено је у школи изложбом на тему историје Кушића и школе.

Свечаност је настављена у хотелу "Јавор" прикаивањем филма о развоју школства у овом крају још од половине XIX века, од великог значаја, не само за Кушиће већ за читаву општину.Потом је уприличен прика новообјављене монографије под називом " Круг исписан ђачком кредом", коју је написао познати ивањички публициста, Емилијан Протић. Свечаност је настављена ђачком приредбом, у виду фолклорно, драмско, музичког мозаика.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivanjickiradio.com%2F1006-jubilej-os-major-ilic-u-kusicima%3Ffbclid%3DIwAR2_bF56kjM1crRyE6s7_g6GpzWid6_rIL2cAAwwFJiaXmYMFwW_V7v9sHk&h=AT2gmU2aZzfh2JQbK47iHbQIfpfAxB9tZhwgy0-3gCRVXXcOHkyYeRfP7RyLabGwA2amlv5VPAVPaD8CkDUT5p-hP8MzB08j6D60hFMubsbd9x_BXzG7x51nQ5iwzrT5z0SPh2Vo3BC961Zr9Vi8NghIOSCzUU4tXz9uTs4Hk3YfZ16bRby-ydhauIrfe6mkuMYkg5LD9kDvn4Hr2BegdgSGG8QUnWHWNZHj7SHDZYA4WPkj51DJ_uNPVe4V6bR9TP34C23r1WRyODQ4jMfHCQSzhzghv95oy0XDPmRt6Bfmo0fxIWzUG-0V0WyeLTTvcm2c3GJtoKTYLlsCgdnc7XhDgjp4WgDNWAJp8e7pp79_Y5pPw8MKjdGkmYUardKV6wFttBWcfqBrbqvrer7qo5XBtVaikRgjeI2siUB_5Q3FxmDdxHK2nbbos7RNPGE7cBm5yKvE8kJVK3GXdkJprmgKRYfIYxxP2lq3ml8g3HJEeKMSBz5PWT9krRrRGzcewFb4To8d6VhnCFtPXwKUnoeON8z7a2uqG0ee8CnSriikZnUSWZM20R8N8W7SeXya8u-Lb64OZMmWUEVE42nGrIyTS0FOozAmABCYVYoUeyYocUXvzUEzBQ

 

 

Погодака: 792