Konkurs tima za prevenciju nasilja

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Основна школа „Мићо Матовић“

Катићи, 32253 Брезова

           

Телефон/факс:032/873-305,873-733

e-mail: oskatici@mts.rs

КОНКУРС

Oсновна школа „Mићо Матовић“ у Катићимарасписује литерарнии ликовни конкурс у оквиру обележавања Међународног дана деце жртава насиља на темуСТОП НАСИЉУ“.

Право учешћа наликовном конкурсуимају ученици од 1. до 4. разреда.

Тема: СТОП НАСИЉУ!“

Радови који се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити разматрани. Техника рада је слободна. Сваки рад треба радити на хартији величине блока бр.5 и да има маргину (оквир, „рам“) од 1 до 2 см цм и да буде обојен. Сваки рад треба да буде потписан. На полеђини рада написати читким рукописом име и презиме ученика и разред.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Право учешћа на литерарном конкурсу имају ученици од 5. до 8. натему СТОП НАСИЉУ!“, а у оквиру ње по свом избору могу насловити свој рад.

Упозорити ученике да не плагирају туђе радове. Вредноваће се, поред одговора на тему, оригиналност и креативност. Радови морају да буду лекторисани  и читко написани или откуцани у Word формату (величина слова 12, ћирилично  писмо).

Конкурс је отворен од 19. маја до 31. маја 2016. године. Аутори најбољих радова биће награђени, а награде ће  им бити уручене 28. јуна.

Тим за заштиту ученика-деце од насиља,злостављања и занемаривања

Погодака: 2850